سامانه هاي سازماني 
 سامانه هاي تجاري 
 آموزشي ، اطلاع رساني 
 چند رسانه اي 
سيستم تحت وب مديريت مراجعين به سازمان يا شرکت
سيستم تحت وب مديريت مراجعين به سازمان يا شرکت

سامانه تحت وب مراجعين
سامانه تحت وب مراجعين

شرکت مهندسي فرا ارتباط به پويان ، اقدام به توليد سامانه تحت وب با عنوان مراجعين نموده است . اين سامانه بمنظور کنترل ورود و خروج مراجعه کنندگان به سازمان ها و موسسات طراحي شده است . هدف اين سامانه سيستماتيک کردن واحد نگهباني و حراست يک سازمان بمنظور کنترل ورود و خروج افراد مراجعه کننده به سازمان به عنوان ارباب رجوع است .

مزاياي استفاده از سامانه تحت وب مراجعين

-          ثبت دقيق زمان ورود و خروج مراجعه کنندگان به سازمان

-          اطلاع رساني لحظه اي به پرسنل مراجعه شونده در کارتابل اختصاصي و از طريق SMS

-          اطلاع رساني مراجعه کنندگان درون سازمان به واحد حراست

-          امکان ثبت  وسايل  و تجهيزات همراه مراجعين

-          اطلاع رساني به واحد حراست و نگهباني ، از قرارهاي پرسنل  سازمان و افراد مراجعه کننده

-          امکان تاييد و ثبت دقيق زمان خروج مراجعه کننده توسط پرسنل مراجعه شونده

-          امکان ارتباط Online ، به مراجعه شوندگاني که نياز به تاييد ورود مراجعين دارند

-          اطلاع رساني محل مراجعه به مراجعه کننده توسط سامانه در محل نگهباني توسط برگه و SMS

-          گزارش هاي لحظه اي و دوره اي از مراجعه شوندگان

1 / کاتالوگ سيستم کنترل ورود و خروج مراجعين / 3.72 mg / 
 
 
مشخصات محصول
Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
درباره ما
تاریخچه
آشنائی با پرسنل
تماس با ما
ارسال پیغام