پرتال شبکه متخصصين سازمان برنامه و وزارت کار ـ پارس درگاه
 
پرتال شبکه متخصصين سازمان برنامه و وزارت کار ـ پارس درگاه

عنوان پروژه: پرتال شبکه متخصصين سازمان برنامه و وزارت کار ـ پارس درگاه

کارفرما: پژوهش سازمان برنامه ـ آقاي خسرو نورمحمدي

سال اجرا: 1385                مدت اجرا: 7 ماه

آدرس: www.ParsDargahSites.com / www.Irpds.IR

 

 
 
مشخصات پروژه
Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
درباره ما
تاریخچه
آشنائی با پرسنل
تماس با ما
ارسال پیغام