پرتال حقوق مالکيت معنوي
 
پرتال حقوق مالکيت معنوي

عنوان پروژه: پرتال حقوق مالکيت معنوي

جهاد دانشگاهي حقوق و علوم سياسي تهران

کارفرما: معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي تهران

سال اجرا: 1385                مدت اجرا: 50 روز

آدرس: www.IPLPortal.ir

 

 
 
مشخصات پروژه
Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
درباره ما
تاریخچه
آشنائی با پرسنل
تماس با ما
ارسال پیغام