پرتال معاونت جهاد دانشگاهي تهران
 
پرتال معاونت جهاد دانشگاهي تهران

عنوان پروژه: پرتال معاونت جهاد دانشگاهي تهران

کارفرما: معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي تهران

سال اجرا: 1385                مدت اجرا: 4 ماه

آدرس: www.Jahat.ir

 

 
 
مشخصات پروژه
Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
درباره ما
تاریخچه
آشنائی با پرسنل
تماس با ما
ارسال پیغام