طراحي و سفارش نرم افزار 
 ميزباني وب 
ارائه راه حل هاي نرم افزاري
ارائه راه حل هاي نرم افزاري

راه حل هاي نرم افزاري
راه حل هاي نرم افزاري

اگر موسسه يا سازمان شما دچار حجم انبوهي از فعاليت ها است که به دليل تعدد وظايف پرسنل و حجم انبوه ، راندمان کار پايين و يا اداره امور مختل شده است ، کارشناسان شرکت مهندسي فرا ارتباط به پويان آماده گي دارند تا با ارائه راه حل هاي کاربردي و عملياتي کردن اين راه حل ها ، مشکلات شما را حل نمايند.

اکثر سامانه هاي ارائه شده شرکت مهندسي فرا ارتباط به پويان در جهت تسهيل امور ، مديريت لحظه اي مديران سازمان و موسسه و اتوماسيون کردن کليه فعاليت هاي سازمان استوار است .

 به عنوان نمونه شرکت مهندسي فرا ارتباط به پويان در زمينه تسهيل امور وصول مطالبات معوق راه حلي را براي اتوماسيون اين فرآيند ارائه داده است که مورد استقبال اکثر موسسات مالي و شرکت هاي ليزينگ شده است.

 
 
مشخصات خدمات
Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player
درباره ما
تاریخچه
آشنائی با پرسنل
تماس با ما
ارسال پیغام