معرفي سامانه خودکار جمع آوري تجهيزات IT تجميع
معرفي سامانه خودکار جمع آوري تجهيزات IT تجميع
1393/11/24

واحد هاي IT در سازمان ها با توجه به گستردگي فيزيکي سازمان و کثرت و تنوع تجهيزات کامپيوتري ، امکان دسترسي لحظه اي به آمار قطعات و مدل آنها و نرم افزارهاي موجود در هر کامپيوتر و لپ تاپ را ندارند. نبود اين آمار بروز و لحظه اي مديريت تصميم گيري خريد تجهيزات و تعمير و نگهداري را با مشکل مواجه مي کند. سامانه تجميع،  ابزاري است که اين مشکل را به سادگي بر طرف مي کند . سامانه تجميع بگونه اي طراحي شده است که يک کامپيوتر آخرين وضعيت از ليست قطعات ، نرم افزارهاي شبکه و مشخصات شبکه اي را در صورت تغيير با اتصال به سرويس دهنده تعبيه شده ، بروزرساني مي کند و نيازي به اسکن دائمي توسط نرم افزاري از سرور روي کلاينت ها وجود ندارد.اين سامانه توسط شرکت فرا ارتباط طراحي و توليد شده است و هم اکنون در چندين سازمان ، موسسه و بانک عملياتي شده است . توليد سامانه صد درصد داخلي بوده و امکان توسعه به سفارش کارفرما و مشاهده عملکرد سورس سـامانه براي کارفـرما بـمنظور اطمينـان از صحـت و امنيـت سـامانه فراهـم مي باشـد. امکـانات سـامانه در ذيـل آورده شـده اسـت :

 

-         امکان جمـــع آوري مـــدل و بــرند  قطعات ، نــرم افزارهاي نصب شده و مشخصات شــبکه اي بصـورت خودکار

-         تجميع و ارســال اطلاعات تحــت پروتکــل HTTP بدون نيــاز بـه باز شدن پــورت و اشــغال پهناي باند شــبکه

-         مانيــتورينگ دائمي هــر کامپيوتــر و اتصــال به سرور در صـورت تشخيص تغييرات بدون استفاده دائمي از منابع

-         نصـب ايجنـت توسـط شـبکه و از راه دور و جــمع آوري خودکــار اجــرا روي بســتر وب بــدون نيـاز بــه LAN

-         گزارش گيري روي قطعات / مدل / ظرفيت / انواع نرم افزارها و مشخصـات شبکه اي روي تمام کامپيوترهاي سازمان

-         امکان ايجـاد چــارت سازماني گرافيـکي و سلسـله مراتبي و تجميع اطلاعات بر اساس موقعيت فيزيکي هر کامپيوتر

-         امکان ثبـت تجهيزات سخت افزاري و شبکه اي در سامانه و مانيتورينگ روزانه تغييرات در کل کامپيوترهاي سازمان

 

شرکت فرا ارتباط بمنظور آشنايي واحد هاي فنآوري اطلاعات با نحوه عملکرد سامانه تجميع ، امکان استفاده از سامانه را بصورت دمو فراهم نموده است.  در اين نگارش امکان نصب دمو  روي کامپيوترهاي سازمان شما و مشاهده انواع گزارش ها روي داده هاي تجميع شده در اختيار کارشناسان قرار مي گيرد. براي استفاده از سامانه به آدرس http://tajmie.febpco.ir مراجعه و در بخش "دريافت دمو آنلاين "  اقدام به ثبت نام نموده تا امکان دريافت نسخه آزمايشي و پنل گزارش هاي سامانه تجميع محيا شود . براي سفارش سـامانه مي توانيد با شـماره 02188272631  تمـاس حاصـل فرمـوده يا با پسـت الکترونيکي info@febpco.com مکاتبه نماييد.
 
 
مشخصات خبر
Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player
درباره ما
تاریخچه
آشنائی با پرسنل
تماس با ما
ارسال پیغام