پيشرفت صنعت ثبت امواج مغزي/ نگراني از فروش اطلاعات مغزي کاربران
پيشرفت صنعت ثبت امواج مغزي/ نگراني از فروش اطلاعات مغزي کاربران
1392/01/25

شرکتهاي سازنده اپليکيشنهاي تلفنهاي همراه به قدري اطلاعات درباره کاربران خود جمع کرده اند که به زودي مي توانند اين اطلاعات را براساس امواج مغزي کاربران خود به شرکتهاي ديگري چون بيمه و تبليغات عرضه کرده و به فروش برسانند.

به گزارش خبرگزاري مهر، از دهه 1920 تاکنون، واسطهاي مغز رايانه براي اهداف تحقيقاتي و پزشکي به ويژه بيماراني که از ناتوانيهاي حرکتي برخوردارند، مورد استفاده بوده است، اما با کاهش قيمت، اين فناوري راه خود را به خارج از آزمايشگاه ها هم باز کرده و اکنون در دنياي اپليکيشنهاي بازي، ابزارهاي نظارتي خودکار و صفحات کليدي که نياز به لمس ندارند نيز مشاهده مي شود.

اين واسطها با ضبط فعاليتهاي مغز و انتقال اطلاعات به يک رايانه کار مي کنند.

الکتروانسفالوگرافي متداول ترين شکل اين واسطها است و معمولا با يک دستگاه روي سر و تعداد الکترود در بخشهاي مختلف آن همراه است.

دانشمندان براي استفاده هاي پزشکي و تحقيقاتي مي توانند سيگنالهاي مغز بيمار را تفسير کرده و پيام را به ساير دستگاه ها چون اعضاي مصنوعي بدن، صندلي چرخدار و يا جعبه صدا منتقل مي کند.

براساس اظهارات، شان ويتکار دانشجوي حقوق در دانشکده حقوق موسسه فناوري اوپلدر کالج بوستن، اين دستگاه مي تواند سيگنالهاي الکتريکي ايجاد شده توسط امواج مغزي را تشخيص دهد، سطح توجه و حالت احساسي را مورد توجه قرار دهد.

در چندسال گذشته هزينه دستگاه هاي الکتروانسفالوگرافي به طور قابل توجهي کاهش يافته است به طوري که يک دستگاه الکتروانسفالوگرافي حدود 100 دلار قيمت دارد.

از سوي ديگر توليد کنندگان اتومبيل نيز تلاش مي کنند با استفاده از واسطهاي مغز رايانه سطح خستگي رانندگان را تشخيص داده و زمان عکس العمل آنها را ارتقا بخشند.

درحال حاضر بازار صنايع وابسته به اعصاب درحال رشد است، به طوري که محققان از اطلاعات دستگاه هاي واسط مغز رايانه براي اندازه گيري سطح توجه و پاسخهاي عاطفي گروه هاي تمرکز براي توليد تبليغات و محصولات استفاده مي کنند.

اکنون بيم آن مي رود که شرکتها نه تنها بتوانند سطح توجه کاربران را به تبليغات تشخيص دهند و احساس آنها را دريابند، بلکه شرکتهاي بيمه نيز از اين اطلاعات براي تعيين فرانشيز بيمه براساس اطلاعات ثبت شده سطح استرس افراد استفاده کنند.

تابستان گذشته محققان در همايش امنيت Usenix نسخه هاي اوليه از اين دستگاه ها را نشان دادند، دستگاه هايي که مي تواند فرد را براي به دست آوردن اطلاعات شخصي وي فريب دهد.

محققان در اين نمايش تا حد زيادي موفق عمل کردند و اطلاعات شخصي افرادي که روي آنها آزمايش مي شد را به دست آوردند.

 
 
مشخصات خبر
Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player
درباره ما
تاریخچه
آشنائی با پرسنل
تماس با ما
ارسال پیغام